Pozadí stránky

Zemědělská společnost Dobříš

 • Úvodní stránka
 • O společnosti
 • Aktuality
 • Živočišná výroba
 • Rostlinná výroba
 • Produkty
 • Služby
 • Kontakty
 • Chov ryb
 • Myslivost
 • Galerie
 • Výstavba bioplynové stanice Mokrovraty

  Nová bioplynová stanice (BPS) v Mokrovratech bude mít maximální výkon 625 kW. Bioplyn získaný anaerobní dvoustupňovou fermentací ve fermentoru bude v kogenerační jednotce přeměňován na elektrickou energii a teplo. Elektrická energie bude využívána kromě vlastní spotřeby zařízení také na pokrytí spotřeby ostatních provozů areálu. Přebytková energie bude celoročně dodávána do sítě.

  Energetické plodiny budou standardním způsobem silážovány a pro uskladnění siláže, která je vstupní surovinou pro provoz BPS, je určen silážní žlab. Siláž skladovaná v tomto žlabu bude tedy sloužit jako vstupní surovina pro BPS a dále bude využívána jako krmivo pro živočišnou výrobu.

  Silážní žlab

  1 2 3 4 5 6 7 16 17 18

  Výstavba koncového skladu na kejdu

  8 9 10 11 12 13 19 20

  Výstavba fermentoru

  14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30