Pozadí stránky

Zemědělská společnost Dobříš

 • Úvodní stránka
 • O společnosti
 • Aktuality
 • Živočišná výroba
 • Rostlinná výroba
 • Produkty
 • Služby
 • Kontakty
 • Chov ryb
 • Myslivost
 • Galerie
 • Živočišná výroba

  Živočišná výroba společnosti je umístěna ve 3 areálech: Mokrovraty, Dražetice a Čelina. Je zaměřená na výrobu masa a mléka. Společnost má uzavřený obrat stáda v chovu skotu i chovu prasat.

  Chov skotu

  12Chov skotu je umístěn v areálech Mokrovraty a Dražetice. Veškerý skot je ustájen volně. Společnost chová stádo českého červeného strakatého skotu IBR prostého. Dojnice jsou umístěny ve dvou volných a boxových stájích s kapacitou 400 ks a dojírnou 2×12 Westfalie a 320 ks s dojírnou 2×8 Agromilk Pelhřimov. V roce 2005 provedla společnost rekonstrukci jedné haly na středisku Dražetice na výkrm býků a tím uzavřela celkový obrat stáda skotu. V současné době začíná společnost rozšiřovat stádo krav bez tržní produkce mléka.

  Chov prasat

  Chov prasat je umístěn v areálu Čelina. Kapacita stájí v tomto areálu je 150 ks prasnic a 800 ks vepřového žíru. Společnost chová kříženky ČBU x L a připouští je hybridními liniemi kanců s cílem zlepšit zmasilost vykrmovaných prasat.

  436

  Krmiva

  1Pro celkové zvýšení úrovně živočišné výroby se snažíme zajistit co nejvyšší kvalitu výroby objemových krmiv – senáží a siláží, a proto jsme v roce 2006 vybudovali další senážní a silážní jámy na středisku Dražetice. Výrobu krmných směsí pro celou živočišnou výrobu zabezpečuje nově vybudovaná plně automatická míchárna od firmy Romil.