Logo Zemědělské společnosti Dobříš

REALIZACE PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH EVROPSKOU UNIÍ

Naše společnost se rozhodla realizovat 2 projekty výstavby FVE spolufinancovaných Evropskou uníí.

Projekt "Výstavba FVE - farma Čelina", který je spolufinancován Evropskou unií. Fotovoltaická elektrárna (FVE) je o instalovaném výkonu 96,465 kW (bez akumulace). Adresa místa realizace: k.ú. Čelina, obec Borotice, okres Příbram. Parcelní čísla budov na kterých je FVE umístněna je p.č. st. 89, st. 166. Cílem výstavby FVE je zajištění částečné energetické soběstačnosti podniku a snížení nákladů na elektrickou energii.

Projekt "Výstavba FVE - farma Dražetice", který je spolufinancován Evropskou unií. Fotovoltaická elektrárna (FVE) je o instalovaném výkonu 87,745 kW (bez akumulace). Adresa místa realizace: k. ú. Dražetice II, obec Borotice, okres Příbram. Parcelní čísla budov na kterých je FVE umístněna je p.č. st. 85/1. Cílem výstavby FVE je zajištění částečné energetické soběstačnosti podniku a snížení nákladů na elektrickou energii.

Naše společnost se rozhodla realizovat projekt "Modernizace stájí pro prasata Čelina" s podporou z Evropské Unie v rámci Programu rozvoje venkova 2014 - 2020. Předmětem investice jsou stavební úpravy haly pro chov prasat (prasnice, prasničky a odchov selat), které přispívají ke zlepšení podmínek zoohygieny a welfare zvířat, zvýšení produktivity práce, zlepšení podmínek pro práci ošetřovatelů, zlepšení rentability provozu, zkvalitnění výsledného produktu, snížení provozní a pracovních nákladů, zhodnocení majetku a snižování NH3.

Logo Evropské Unie - Evropská unie, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí, Program rozvoje venkova

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Naše firma hospodaří ve Středních Čechách v okresech Příbram a Praha-západ. Základním cílem naší společnosti je produkce kvalitních českých potravin a to zejména mléka, hovězího masa, vepřového masa, dále také potravinářské pšenice, potravinářského žita a sladkovodních ryb. Dalšími činnostmi v našem portfoliu jsou výroba elektrické energie a provozování myslivosti ve vlastní honitbě.

FIREMNÍ DIVIZE

Chov skotu Rostlinná výroba Chov prasat Výroba elektřiny Chov ryb Myslivost Prodejní sklad

ANAS, spol. s r.o. | Bioplynová stanice Mokrovraty
© Zemědělská společnost Dobříš, spol. s r.o. | Vzhled a kód: Neudy